Курстар

12 курс табылды

НЗМ (5 сынып математика-III)
НЗМ (5 сынып математика-III)

Zerdeli Digital

Тіл: Қазақша

НЗМ (5 сынып математика-I )
НЗМ (5 сынып математика-I )

Zerdeli Digital

Тіл: Қазақша

НЗМ (5 сынып математика-II)
НЗМ (5 сынып математика-II)

Zerdeli Digital

Тіл: Қазақша

НЗМ (5 сынып математика-IV)
НЗМ (5 сынып математика-IV)

Zerdeli Digital

Тіл: Қазақша

НЗМ (5 сынып математика-V)
НЗМ (5 сынып математика-V)

Zerdeli Digital

Тіл: Қазақша

НЗМ (5 сынып математика-VI)
НЗМ (5 сынып математика-VI)

Zerdeli Digital

Тіл: Қазақша

НЗМ (5 сынып математика-VII)
НЗМ (5 сынып математика-VII)

Zerdeli Digital

Тіл: Қазақша

НЗМ (6 сынып математика-I)
НЗМ (6 сынып математика-I)

Zerdeli Digital

Тіл: Қазақша

НЗМ (6 сынып математика-III)
НЗМ (6 сынып математика-III)

Zerdeli Digital

Тіл: Қазақша

НЗМ (6 сынып математика-II)
НЗМ (6 сынып математика-II)

Zerdeli Digital

Тіл: Қазақша

 Интенсив курс для подготовки к экзаменам в НИШ
Зияткерлік мектептерге арналған  интенсив курс